Könsblandade grupper gynnsamt för hälsan

16 juni 1997

En jämn könsfördelning på arbetsplatsen är gynnsam för den psykiska hälsan. Enligt en avhandling om sjukfrånvaro och psykiska problem finns det en koppling mellan psykiska problem och att tillhöra ett minoritetskön på en arbetsplats. Socialmedicinaren Gunnel Hensing vid Linköpings universitet, som presenterat avhandlingen, anser att kopplingen bland annat kan bero på att minoritetskönet har svårare att få kamratstöd. Kvinnor i extremt mansdominerade yrken har den högsta psykiatriska sjukskrivningen av alla.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida