Könssegregerad arbetsmarknad hindrar löneutjämning

Kvinnor tjänar fortfarande betydligt mindre än män. Jämställdhetslagens krav på att löneskillnader ska vara sakliga blir svåra att tillämpa, eftersom arbetsmarknaden är så könsuppdelad. Men samtidigt håller lagstiftningen på att bli förbisprungen av utvecklingen på avtalsområdet.

3 november 2005

Kvinnor tjänar 83 procent av vad män tjänar ? i dag som för tio år sedan, trots att löner inte sätts på samma sätt som då. Är lika lön mellan kvinnor och män därför en utopi? frågar man sig inom Paraplyprojektet, ett EU-projekt som vill motverka diskriminering på arbetsmarknaden.

Nya trender

På ett seminarium i projektets regi berättade Eberhard Stüber, utredare hos Jämställdhetsombudsmannen, om två trender som påverkar lönebildningen. Den ena är att löner ska sättas på saklig grund därför att EG-rätten förbjuder diskriminering. Den andra att dagens löneavtal innehåller skrivningar om krav på saklig lönesättning.

? Avtalen har sprungit förbi lagstiftningen och i dag ser vi en samverkan mellan lag, avtal och lönepolitik, sa Eberhard Stüber och tog Göteborgs stad som exempel.

Behovet av att göra lönepolitiken tydlig ledde där till en arbetsvärdering, som i sin tur ledde till reallöneförändringar.

? Det blev ett jäkla liv på den fackliga sidan.

Det väcker känslor när några måste avstå för att andra ska få mer.

Mer arbetsvärdering

Jämställdhetslagens krav på att likvärdiga arbeten ska jämföras lönemässigt gör att allt fler arbetsgivare genomför arbetsvärderingar.

? Både lag och avtal tvingar arbetsgivarna till ett aktivt ställningstagande om arbetets krav och vad som är likvärdigt arbete, sa Eberhard Stüber.

Tillämpningsproblemen visar sig när det är dags för samverkan mellan parterna.

? I dag finns två olika system för lönesättning. Det traditionella där styrkeförhållandet mellan parterna avgör lönerna och varje fack förhandlar för sig. Och samverkansgrupper där löneskillnader som har att göra med kön åtgärdas.

Företräder alla

I samverkansgrupper om vad som är likvärdiga arbetsuppgifter gäller andra förutsättningar än tidigare. Som facklig representant företräder man inte bara sitt eget fack, utan alla arbetstagare på arbetsplatsen.

? Bakom skillnaden mellan kvinnors och mäns löner finns bakomliggande faktorer som att arbetsmarknaden är könssegregerad och att män inte vill arbeta inom offentlig sektor, på att föräldraskapet inte är jämställt och på att män oftare än kvinnor gör karriär, påpekade Eberhard Stüber.

Kvinnor ställs mot varandra

Men han svarade nej på frågan om inte jämställdhetslagen i så fall är verkningslös. Kraven på att jämföra likvärdigt arbete gäller ju inte mellan olika arbetsgivare. Och eftersom det inom offentlig sektor arbetar mest kvinnor ställs på så sätt stora kvinnodominerade grupper mot varandra.

? Ingen vill ha en lagstiftning som gör det möjligt att flytta över pengar från en arbetsgivare till en annan. Det finns ingen lag som kan rätta till alla faktorer som bidrar till olika löner.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida