Konsten att prata genom tolk

Konsten att prata genom tolk

Att arbeta med tolk har blivit vanligare i vården. Det gäller att komma förbi språkliga barriärer och samtidigt lyckas ha förtroendefulla samtal med en extra person närvarande.

Hur blir man bättre på att kommunicera via tolk som sjuksköterska?

— Genom att använda tolken effektivt. Tolken kan tolkning, men det är du som leder. Ofta är problemet en oklarhet om vad som når fram till patienten. Det går även att ha ett förtroendefullt samtal med en tolk närvarande, men man måste träna.

Hur vet jag att rätt information förmedlats?

— Det är en kärnfråga. Det viktigaste är att anpassa sitt arbetssätt genom att vara tydligare, mer kortfattad och tala enklare. Prata i lagom doser, och ställ olika typer av frågor för att kontrollera att viktig information gått fram. Behåll fokus!

Har du några tips för att få ett tolkat samtal bra?

— Håll dig till det viktiga och undvik utsvävningar. Använd ett tydligt språk och var lyhörd för patientens respons. Om hen ser förvirrad ut har något blivit fel eller otydligt.

— Prata med tolken innan. Säg till exempel ”detta samtal kommer att innehålla ett svårt besked” eller ”det är viktigt att detaljerna kring foster­diagnostik blir rätt. Ska jag förklara dem i förväg?”

— Tolken är en assistent och har inte samma ansvar för det kliniska sam­talet som sjuksköterskan.

Fungerar det med en anhörig som tolk i vården?

— Det är sällan bra och bör undvikas så mycket som möjligt. Barn ska aldrig agera tolk, men det är oftast inte bra med vuxna anhöriga heller. Men som alltid finns undantag.

Om boken

Att arbeta med tolk
Minna Forsell
Gothia fortbildning

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida