Kontaktsjuksköterskor får stipendium för omtanke om lungcancerpatienter

Kontaktsjuksköterskor får stipendium för omtanke om lungcancerpatienter
Maria Rahl, kontaktsjuksköterska vid lungkliniken, Södra Älvsborgs sjukhus i Borås och Margareta Wickman, kontaktsjuksköterska vid onkologiska kliniken, Norrlands universitetssjukhus i Umeå, får lungcancerstipendiet på 50 000 kronor.

Kontaktsjuksköterskorna Maria Rahl vid lungkliniken på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås och Margareta Wickman vid onkologiska kliniken, Norrlands universitetssjukhus i Umeå, får årets Lungcancerstipendium på 50 000 kronor.

8 november 2012

Båda kontaktsjuksköterskorna prisas för sin empati och förmåga att stötta och engagera sig i sina patienter.

– Jag blir berörd och glad och känner ödmjukhet inför att något sådant här kan inträffa. Jag får i mitt arbete vara en del av en människas liv i ett svårt sammanhang och det är en otroligt respektingivande uppgift, säger Margareta Wickman.

Delar sorg och glädje

Hon arbetar som kontaktsköterska på patienthotellet Björken som jämt är fullbelagt, ungefär 80­­–130 patienter ligger inne varje dygn. Då Norrlands universitetssjukhus är ett regionsjukhus kommer patienter långväga ifrån, upp till 70 mil, och stannar mellan två till åtta veckor på behandling.

– Jag tillåter mig komma patienterna nära och beröras och låter dem känna min empati. Jag får samtidigt dela så mycket glädje. De allra flesta patienter bejakar livet mycket mer efter sin diagnos och så blir ju hälften friska igen. En patient sa en gång: ”Jag tackar Gud för min cancer för den har gett mig ett rikare liv”.

Vill informera unga

Stipendiet ska användas till fortbildning inom lungcancer och Margareta Wickman och Maria Rahl har funderingar på att använda pengarna till att verka för förebyggande information mot rökning bland främst ungdomar.

­– Fler unga röker ju nu än förut, det behövs mer debatt om det i samhället. Rökning är också ett känsligt ämne. Många lungpatienter känner skam och skuld för att de har blivit sjuka, säger Margareta Wickman.

Varje år insjuknar ungefär 3 000 svenskar i lungcancer. Lungcancerstipendiet delas ut i samarbete mellan Lungcancerförbundet Stödet och läkemedelsföretaget Roche.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida