Kontroll av andning via telefon kan hjälpa vården att bedöma tillstånd

Kontroll av andning via telefon kan hjälpa vården att bedöma  tillstånd
Sjuksköterskor skulle med ett verktyg kopplat till telefonen kunna mäta andningsfrekvensen och därmed få hjälp att bedöma tillståndet. Arkivbild: Colurbox

Genom övervakning via telefon skulle sjuksköterskorna på 1177 kunna avgöra om andningen är så dålig att ett sjukhusbesök behövs.

29 november 2013

Sjuksköterskorna på 1177 i Östergötland efterlyste en möjlighet att mäta andningsfrekvensen hos barn. Nu har forskaren Fredrik Gustafsson, vid Linköpings universitet, tagit fram en telefon som övervakar andningen.

– Du håller telefonen framför munnen på ett sovande eller avslappnat barn. Luften som passerar telefonens mikrofon ger upphov till en signatur som förs genom telefonkanalen till sjukvårdspersonalen som kan analysera frekvensen på datorskärmen, säger Fredrik Gustafsson till webbtidningen It i vården.

Tanken är att verktyget ska hjälpa sjuksköterskorna att ta beslut om barnet och de oroliga föräldrarna behöver åka till akuten eller inte. 

Verktyget används inte

Sjukvårdsrådgivningen 1177 är intresserat, men använder inte verktyget i dag. Forskaren Fredrik Gustafsson förklarar det med otydliga beslutsstrukturer mellan användare, leverantörer, finansiärer och medicinska experter.

Enligt innovationsmiljön Hälsans nya verktyg, som ligger bakom andningsövervakningen via telefon, skulle säkrare bedömningar leda till färre onödiga akutbesök och därmed spara miljontals kronor. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida