Kort om böcker

10 januari 2005

Grundläggande immunologi
Henrik Brändén och Jan Andersson
(Studentlitteratur 2004, tredje reviderade upplagan);

Psykiatriskt arbete
Leonard I Stein & Alberto B Santos
(Studentlitteratur 2004);

MIMMS – på svenska!
Major incident medical management and support.
Ett metodiskt sätt att hantera allvarliga händelser.
(Studentlitteratur 2004);

Akuta förgiftningar
Alkohol, droger och läkemedel. Akut omhändertagande och antidoter. Kai Knudsen
(Studentlitteratur 2004);

Återfallsprevention
Färdighetsträning vid missbruk och beroende av alkohol,
narkotika och läkemedel.
Lars Saxon & Peter Wirbing
(Studentlitteratur 2004);

Hälsopromotion i arbetslivet
Anders Hansson
(Studentlitteratur 2004);

Traineeprogram för nyutexaminerade sjuksköterskor
Ett sätt för den avancerade nybörjaren att bli en kompetent yrkesutövare?
Leif Nilsson (Örebro, Universitetsbiblioteket 2004)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida