Kort om böcker

7 februari 2005

När glädje byts till förtvivlan. En berättelse om att mista en efterlängtad dotter och liten syster
Nina och Lasse Nilsson (2004, beställs på 070-534 21 86).

Njursjukvård
Gudrun Nyberg och Anneli Jönsson (red)
(Studentlitteratur 2004);

Sårbehandling. Katalog över svenska sårprodukter
Sammanställd av Margareta Grauers och Christina Lindholm. (Förlagshuset Gothia );

Kulturmöten. En introduktion till interkulturella studier.
Jonas Stier (Studentlitteratur 2004);

Barnmedicin i ett nötskal
Lawrence Miall, Mary Rudolf och Malcolm Levene. Översättning och bearbetning av Jonas F. Ludvigsson
(Studentlitteratur 2004);

Organisationspsykologi och ledarskap
Sigvard Rubenowitz
(Studentlitteratur 2004, tredje omarbetade upplagan)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida