Kort om böcker

7 mars 2005

Strukturer, resurser, drivkrafter – sjukvårdens förutsättningar
Anders Anell (Studentlitteratur 2004)

Icke melanom hudcancer. Diagnostik och behandling
Ann-Marie Wennberg (Det mångkulturella förlaget, DMF 2004)

Bekräftande omvårdnad – SAUK-modellen för vård och omsorg
Barbro Gustafsson (Studentlitteratur 2004, andra reviderade upplagan)

Människokroppen. Fysiologi och anatomi
Jan G Bjålie med flera (Liber 2004 svensk utgåva, norsk 1998);

Människans fysiologi
Olav Sand med flera (Liber 2004 svensk utgåva, norsk 2001)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida