Kort om böcker

5 augusti 2005

Psykologilexikon
Henry Egidius
(Natur och Kultur 2005, tredje utvidgade utgåvan)

Läkemedelsräkning för sjuksköterskor
Eva Björkman och Margaretha Hagberg
(Studentlitteratur 2005, fjärde omarbetade upplagan)

Geriatrik ur ett tvärprofessionellt perspektiv
Margareth Bondevik och Harald Nygardh (red)
(Studentlitteratur 2005)

Depression. Om konsten att hålla sig uppe. Kognitiv självhjälp
Thomas Silfving (Cura 2004)

Paulúns stenålderskost
Fredrik Paulún
(Fitnessförlaget 2005)

Innan bakjouren kommit
? riktlinjer för akut omhändertagande av svårt skadade på akutmottagningen
Åke Andrén-Sandberg
(Studentlitteratur 2005, andra reviderade upplagan)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida