Kort om böcker

3 mars 2006

Hjärnan och den inre världen. En introduktion till psykoanalysens neurovetenskapliga grunder
Mark Solms och Oliver Turnbull
(Natur och Kultur 2005);

Sociologiska perspektiv i vård, omsorg och socialt arbete
Pål Repstad
(Studentlitteratur 2005, andra rev uppl);

Informationsstrategier och yrkesidentiteter – en studie av sjuksköterskors relation till fackinformation vid arbetsplatsen
Olof Sundin
(Publiceringsföreningen Valfrid 2003);

Praktisk etik i arbetsmedicin
Peter Westerholm, Tore Nilstun och John Øvretveit (red)
(Studentlitteratur 2005);

Kräv er rätt! Om kvinnor, islam och en bättre värld
Ayaan Hirsi Ali
(Bonnier fakta 2005)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida