Kort om böcker

2 september 2005

Obstetrisk öppenvård
Karel Marsál & Lars Grennert (red)
(Liber 2004, andra reviderade upplagan);

Fri från oro, ångest och fobier. Råd och tekniker från kognitiv beteendeterapi
Maria Farm Larsson och Håkan Wisung. (Forum 2005)

Att synliggöra de osynliga barnen – om barn till psykiskt sjuka föräldrar
Annemi Skerfving (Gothia 2005)

Psykoser. Ett integrerat perspektiv
Johan Cullberg (Natur och Kultur 2004, andra reviderade utgåvan)

Ätstörningar – kliniska riktlinjer för utredning och behandling
Svensk psykiatri nr 8
(Svenska psykiatriska föreningen och Gothia 2005)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida