Kort om böcker

7 oktober 2005

Huvudvärk. Fakta, frågor och svar
Carl Dahlöf, Mattias Linde och Ulf Schenkmanis.
(Studentlitteratur 2005)

Akut pediatrik
Agne Larsson, Bo Lindquist och Svante Norgren (red).
(Liber 2005 sjätte reviderade utgåvan);

Hälso- och sjukvårdsrätt
Lena Rönnberg
(Studentlitteratur 2005);

Fysiologi
Jan Lännergren, Mats Ulfendahl, Thomas Lundeberg och Håkan Westerblad.
(Studentlitteratur 2005 tredje reviderade utgåvan);

Klinisk fysiologi. Med nuklearmedicin och klinisk neurofysiologi
Björn Jonson och Per Wollmer (red).
(Liber 2005 andra reviderade utgåvan);

Samhällsbaserad psykiatrisk vård
Tom Burns och Mike Firn
(Studentlitteratur 2005)

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida