Kort om böcker

31 mars 2006

Psykologi i organisation och ledning
Geir Kaufmann & Astrid Kaufmann
(Studentlitteratur 2005, andra rev uppl);

Matell-Reichards Akutmedicin
Jessica Fryckstedt, Johan Hulting, Jonas Höjer och Ulf Ludwigs
(Studentlitteratur 2006, totalt omarbetad uppl);

Kirurgi
Bertil Hamberger och Ulf Haglund (red)
(Liber 2005, sjätte rev uppl);

Diabetes
Carl-David Agardh, Christian Berne och Jan Östman (red) (Liber 2005 tredje rev uppl);

Palliativ medicin
Barbro Beck-Friis och Peter Strang (red)
(Liber 2005 tredje rev uppl);

Behandling av ångestsjukdomar. Frågor och svar
SBU 2006

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida