Kort om böcker

2 juni 2006

Sjukvårdsledning vid olycka och katastrof. Från skadeplats till vårdplats
Anders Rüter, Heléne Nilsson och Tore Vikström
(Studentlitteratur 2006);

Grunderna i epidemiologi
Anders Ahlbom, Lars Alfredsson, Tobias Alfvén och Anna Bennet
(Studentlitteratur 2006, tredje rev uppl);

Från aggressivitet till harmoni. En introduktion till ART
Helena Hammerström
(Gothia 2006);

Personlighetsstörningar – kliniska riktlinjer för utredning och behandling
Svensk psykiatri nr 9
(Svenska psykiatriska föreningen och Gothia 2006);

Inre och yttre världar. Funktionshinder i psykologisk belysning
Erland Hjelmquist (red)
(Studentlitteratur 2006)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida