Kort om böcker

12 januari 2004

Peter Strang
Cancerrelaterad smärta. Onkologiska och palliativa principer.
(Studentlitteratur 2003)

Bertil Jacobson och P Åke Öberg
Teknik i praktisk sjukvård.
(Svenska föreningen för medicinsk teknik och fysik 2003)

Kerstin Brauer, Lennart Jorfeldt och Olle Pahlm (red)
Det kliniska arbetsprovet.
(Studentlitteratur 2003)

Christina Forsberg och Yvonne Wengström
Att göra systematiska litteraturstudier.
(Natur och Kultur 2003)

Mats Wester
Allt du behöver veta om pensioner.
(Länsförsäkringar 2003)

Cornelia M Ruland
Vårdinformatik. Hur användning av informations- och kommunikationsteknologi kan utveckla vård och omvårdnad.(Natur och Kultur 2003)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida