Kort om böcker

1 september 2006

Jag skriver ovanpå linjen. Att leva med Asperger syndrom och att vara konstnär
Emil Östlund och Louise Östlund (Lek design 2005 web.telia.com/~u42239842/)

Handikappolitiken i praktiken. Om den nationella handlingsplanen
Peter Brusén & Anders Printz (red) (Gothia 2006)

Akuta hudsjukdomar
Claus Zachariae, Robert Gniadecki, Niels Veien, Hugh Zachariae (Liber 2005)

Psykiatrisk etik
Jan-Otto Ottosson (Liber 2005)

Kärleksrelationen
Tomas Böhm (Natur och Kultur 2006)

Sorgerådgivning och sorgeterapi
J William Worden (Svenska institutet för sorgbearbetning 2006, tredje rev uppl)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida