Kort om böcker

6 oktober 2006

Koagulationsnytt 2006
Margareta Blombäck med flera (Natur och Kultur 2006, femte rev uppl);

Liten handbok för utbildare. Pedagogik för utveckling av relationer och kommunikation
Anders Engquist (Prisma 2006);

Astma, allergi och eksem i arbetslivet
Christer Olofsson och Eva-Maria Dufva (red)
(Studentlitteratur 2006);

Till spelfriheten! Kognitiv beteendeterapi vid spelberoende. Manual för behandling individuellt eller i grupp
Liria Ortiz (Natur och Kultur 2006);

Näringslära för högskolan
Lillemor Abrahamsson, Agneta Andersson, Wulf Becker, Gerd Nilsson (red) (Liber 2006 femte rev uppl)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida