Kort om böcker

5 oktober 2007

Akut prehospitalt omhändertagande. Riktlinjer KAMBER-Skåne
Region Skåne 2007

Bara en liten vit sömntablett. Historien om neurosedynkatastrofen
Nadja Yllner (Recito 2007)

Omvårdnad i ett mångkulturellt samhälle
Ingrid Hanssen (Tredje upplagan, Studentlitteratur 2007)

E-hälsa i vård och omsorg av äldre. Teknik, etik och praktik
Stefan Sövenstedt med flera (Studentlitteratur 2007 – Vårdlitt 68)

Multipel skleros
Jan Fagius (red), (KI University Press 2007)

Ingen panik. Fri från panik- och ångestattacker i 10 steg med kognitiv beteendeterapi
Per Carlbring och Åsa Hanell (Natur&Kultur 2007)

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida