Kort om böcker

30 november 2007

Cellbiologi
Charlotte Erlanson-Albertsson & Urban Gullberg
(Studentlitteratur 2007)

Hundens betydelse i vården – erfarenheter  och praktiska råd
Barbro Beck-Friis, Peter Strang och Anna Beck-Friis
(Gothia 2007)

Kommunikation. Samtal och bemötande i vården
Bjöörn Fossum (red)
(Studentlitteratur 2007)

Fler än en. Att vänta tvillingar
Svenska tvillingklubben
(Gothia 2007)

Alzheimer. Karolinska institutets forskare skriver
Sirkka-Liisa Ekman med flera
(Karolinska institutet university press 2007)

Hjärnan
Lars Olson med flera
(Karolinska institutet university press 2007)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida