Kort om Böcker

30 oktober 2008

När livet gör ont. Om självskadande beteende bland unga
Per Straarup Söndergaard (Gothia förlag 2008)

Vänta barn. En bok om graviditet, förlossning och föräldraskap
Susanne Bardell Carlbring (red)(Gothia förlag 2008)

Att göra systematiska littera­turstudier. Värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning
Christina Forsberg och Yvonne Wengström (Natur & Kultur 2008)

Radiologi
Peter Aspelin och Holger Pettersson (red)(Studentlitteratur 2008)

Cellbiologisk ordbok
Ingemar Giös (Studentlitteratur 2008)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida