Kort om böcker

1 februari 2008

Fetma – vår nya folk­sjukdom?
Populärvetenskaplig kunskapsöversikt
Charlotte Löndahl (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, 2007)

Vad är mänskliga rättigheter?
Hans Ingvar Roth
(Natur & kultur 2007)

Hälsoekonomi – begrepp och tillämpningar
José Ferraz-Nunes, Ingvar Karlberg och Gina Bergström
(Studentlitteratur 2007)

Psykosocial cancervård
Maria Carlsson (red)
(Studentlitteratur 2007)

Sorg hos barn.
En handledning för vuxna

Atle Dyregrov
(Studentlitteratur 2007
reviderad och utökad upplaga)

Stroke och cerebro­vaskulär sjukdom
Thomas Mätzsch
och Anders Gottsäter (red)
(Studentlitteratur 2007)

 

PÅ BI0DUKEN…
…visas nu filmen Fjärilen i glaskupan byggd på boken av den franske journalisten Jean Dominique Bauby som blev totalförlamad efter en stroke. Han kunde bara blinka med ena ögat men lyckades ändå skriva en bok om sitt öde.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida