Kort om böcker

29 februari 2008

Dermatologi Venereologi
Hans Rorsman, Alf Björnberg och Anders Vahlquist
(Studentlitteratur 2007, sjunde rev uppl)

Ortopedi
Urban Lindgren och Olla Svensson
(Liber 2007, tredje rev uppl)

Strider under hjärnåldern – om ADHD, biologism, sociologism
Vanna Beckman
(Pavus utbildning 2007)

Första hjälpen
Röda Korset
(Nicotext 2007)

Från självsvält till ett fullvärdigt liv. Ny KBT-metod i 6 steg
Ata Ghaderi och Thomas Parling
(Natur & kultur 2007)

Invärtesmedicin
Lars Pavo Hedner (red
(Studentlitteratur 2007, nionde rev uppl)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida