KORT OM BÖCKER

4 april 2008

Geriatrik
Ove Dehlin & Åke Rundgren
(Studentlitteratur 2007, 2:a uppl)

Praktisk tvärvetenskap – tankar om och för gränsöverskridande projekt
Gunilla Öberg
(Studentlitteratur 2008)

Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård
Monica Granskär & Birgitta Höglund-Nielsen (red)
(Studentlitteratur 2008)

Anhörig – omsorg och stöd
Lennarth Johansson
(Studentlitteratur 2007)

Personlighetspsykologi
Claudia Fahlke & Per Magnus Johansson
(Natur och Kultur 2007)

Vård av personer med demenssjukdom
– vad vet vi i dag?
(SBU 2007)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida