Kort om Böcker

30 april 2008

Är de verkligen sjuka?
Beskrivning av elöverkänsliga och tandvårdsskadade i samhället

Ann-Marie Lidmark
(Elöverkänsligas riksförbund och Tandvårdsskadeförbundet 2008)

Fysiologi med relevant anatomi
Olle Henriksson
& Margareta Rasmusson
(Studentlitteratur 2007, andra rev uppl)

Etik och omvårdnad
Helle Stryhn
(Studentlitteratur 2007)

Forskningsprocessen. Kvalitativa och kvantitativa perspektiv
Henny Olsson & Stefan Sörensen
(Liber 2007, andra rev uppl)

Barnreumatologi
Stefan Hegelberg m fl red
(Studentlitteratur 2008)

Äldreomsorg – mellan familj och samhälle
Ann-Britt M Sand
(Studentlitteratur 2007)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida