Kort om Böcker

1 augusti 2008

Leva med barn
Lars H Gustafsson
och Marie Köhler
(Gothia förlag 2008, omarbetad)

Doktor Dahlqvists guide till bättre hälsa och viktkontroll
Annika Dahlqvist
(Optimal förlag 2008)

Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård
Monica Granskär & Birgitta Höglund-Nielsen (red)
(Studentlitteratur 2008)

Berättelsen som utgångspunkt. Psykoterapi
i praktik och forskning

Gudrun Olsson
(Natur & kultur 2008)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida