Kort om böcker

2 oktober 2009

Fetma – medicinsk behandling och kognitiv beteendeterapi?
Klara Edlund & Björn Zethelius (red)
(Studentlitteratur 2009)??

Förlossningshandboken hjälper dig att föda på ditt sätt?
Hanna S. Úfsdóttir, Linn Eriksson och Hanne Fjellvang
(Prisma 2009)??

Kvalitativa metoder i medicinsk forskning?
Kirsti Malterud
(Studentlitteratur 2009)??

Referera reflekterande. Konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna?
Martin G. Erikson
(Studentlitteratur 2009)?

Sömn 2009?
Jan Ulfberg (red)
(Cirkad bok 2009)????

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida