Kort om böcker

29 oktober 2009

Personlighetsstörningar ?
Paul M G Emmelkamp & Jan Henk Kamphuis
(Studentlitteratur 2009)?

Spädbarnsmassage. Lär dig massera din baby (med dvd)?
Marianne Rydin
(Gothia förlag 2009)?

Läkemedelsanvändning & patientnytta?
Arne Melander och J Lars G Nilsson (red)
(Studentlitteratur 2009)?

Nätbaserad utbildning – en introduktion?
Stefan Hrastinski
(Studentlitteratur 2009)?

Mellanchef i vård och omsorg?
Kjerstin Larsson
(Gothia förlag 2008)?

Sinnesstimulering i demensvården?
Ann-Christin Kärrman& Lotta Olofsson
(Gothia förlag 2008)?

Nu åker jag slalom– om olika perspektiv på återhämtning vid psykisk ohälsa?
Hans Nordén
(SKL Kommentus 2009)?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida