Kort om böcker

27 februari 2009

Mjuk massage i praktiken. Projekt och insatser inom vård och om-sorg baserade på Taktipro – originalmetoden Taktil massage
Marie Myrin (red)(Ambosantus 2008)

Våld till vardags. Sjutton mäns berättelser
Ulf Krook m fl (red) (Ordfront 2008)

Att möta förlossningssmärtan Cd med träning inför förlossningen medföljer.
Gudrun Abascal (Bonnier fakta 2008)

Handledning inom behandlande yrken
Peter Hawkins (Studentlitteratur 2008)

Leva med epilepsi – ett studiecirkel-material
Anne-Marie Landtblom (Bilda förlag 2009, beställs på 08-709 05 00)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida