Kort om böcker

8 mars 2004

Standardvårdplaner
Anna Forsberg och Karin Edlund (Studentlitteratur 2003);

Medicinsk genetik – en introduktion. Ulf Kristoffersson (Studentlitteratur 2003);

Förbättra vården – fråga patienten! Olika metoder att tillvarata patienters erfarenheter. Elisabeth Bylund och Lillemor Cedergren
(Förlagshuset Gothia 2003);

Teorier om livskvalitet
Bengt Brülde (Studentlitteratur 2003);

Molekylärbiologi
Henrik Brändén
(Studentlitteratur 2003, tredje reviderade upplagan);

Endokrinologi
Sigbritt Werner (red)
(Liber 2003)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida