Kort om böcker

25 februari 2010

Föda utan rädsla?
Susanna Heli
(Bonnier existens 2009)??

Sorgens olika ansikten?
Ann-Kristin Lundmark
(Columbus förlag 2009, andra rev uppl)??

Motiverande samtal i hälso- och sjukvård. Att hjälpa människor att ändra beteende?
Stephen Rollnick med flera
(Studentlitteratur 2009)??

Maligna gliom. En liten bok för dig som drabbats av hjärntumör?
Text och projektledning:Mix public relations
(Svenska hjärntumörföreningen 2009)??

Diabetes?
Carl-David Agardh och Christian Berne
(Liber 2009, fjärde rev uppl)?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida