Kort om böcker

30 april 2009

Amningsguiden. En guide om amning utifrån WHO/Unicef:s 10 steg
Lena Weimers, Anna Gustafsson och Hanna Gustafsson (2008, 2:a rev uppl. Beställ på amnings-guiden@telia.se)

Omvårdnadsorienterad kommunikation. Relationsetik, samarbete och konfliktlösning
Hilde Eide och Tom Eide
(Studentlitteratur 2009, 2:a rev uppl)

Onanipraktika
Jack Lukkerz& RFSU (RFSU 2009, beställs gratis på www.rfsu.se )

Mot ett existentialistiskt perspektiv på omvårdnad
Bengt Sjöström (Bokbox förlag 2008)

Diabetes mellitus – ett metabolt perspektiv på en växande folksjukdom
Hindrik Mulder
(Studentlitteratur 2008)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida