Kort om böcker

29 juli 2009

Sårbehandling, katalog över sårprodukter 2009/2010
(Gothia förlag 2009)

Att lära sig vårda – med stöd av handledning
Margaretha Ekebergh
(Studentlitteratur 2009)

Folkhälsa som tvärvetenskap – möten mellan ämnen
Ingemar Andersson & Göran Ejlertsson (red)
(Studentlitteratur 2009-06-02)?

Neuroradiologi?
Kasim Abul-Kasim (red), Pavel Maly, Pia C Maly Sundgren och Stig Holtås
(Studentlitteratur 2009)?

Hälsoekonomi?
Anders Anell
(Studentlitteratur 2009)???

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida