Kort om böcker

5 april 2004

Delegering Läkemedel Ansvar Praktisk handbok
Bengt Sjölenius
(Studentlitteratur 2004, femte reviderade upplagan);

Psykiatrins Juridik 2004
Hans Adler, Claes Hollstedt, Sten Levander med flera
(Juris 2004);

Kvinnohjärtan – hjärt- och kärlsjukdomar hos kvinnor
Karin Schenck-Gustafsson red (Studentlitteratur 2003);

Njurmedicin
Mattias Aurell, red (Liber 2004);

Antibiotika- och kemoterapi
Ragnar Norrby och Otto Cars (Liber 2003, åttonde
reviderade upplagan);

Infektionsmedicin – epidemiologi, klinik, terapi
Sten Iwarson och Ragnar
Norrby red (Säve förlag 2004, tredje reviderade upplagan)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida