kort om böcker

1 september 2009

Psykiatri?Jörgen Herlofsonmed flera (red) (Studentlitteratur 2008)???Psykiatri?Jan-Otto Ottosson(Liber 2009, 7:e uppl 2008)???Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad?Svensk sjukskö-terskeföreningRed. Ewa Idvall(Gothia förlag 2008)??Rätt och fel.Introduktiontill moral-filosofi?James Rachels och Stuart Rachels (Studentlitteratur 2008)??Lungmedicin?Thomas Sand-ström och Anders Eklund (red)(Studentlitteratur 2008

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida