nattarbete

Kortare arbetstid och lönepåslag i Dalarna

Kortare arbetstid och lönepåslag i Dalarna
Personal i 24/7-verksamhet i Dalarna får kortare arbetstid och mer i plånboken. Arkivbild: Getty Images

Vårdförbundet och Region Dalarna har tecknat ett nytt nattavtal som ger både kortare arbetstid och mer i grundlön. ”Det gör förhoppningsvis att man orkar ett helt yrkesliv” säger Marion Vaeggemose, ordförande i Vårdförbundet Dalarna.

Under hösten har Region Dalarna och Vårdförbundet förhandlat om en ny arbetstidsmodell för cirka 1 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor inom verksamheter som måste bemannas dygnet runt.

Denna vecka nåddes en överenskommelse som innebär avsevärda förbättringar jämfört med det centrala avtalet som regionen utgått ifrån sedan 2016.

— Under lång tid har vi försökt få till ett bättre nattavtal. Sjukvården har förändrats väldigt mycket, nu är vårdtyngden nästan densamma under dygnets alla timmar och det krävs mycket personal för att det ska fungera. Vi är glada över att våra medlemsgrupper äntligen får bättre arbetstider och mer återhämtning, det gör förhoppningsvis att man kan orka ett helt yrkesliv, säger Marion Vaeggemose, ordförande i Vårdförbundet Dalarna.

Nytt nattavtal i Dalarna

De nya avtalen börjar gälla den 1 april 2021 och innebär bland annat följande:

  • Vid ständig nattjänstgöring blir veckoarbetstiden 32 timmar och 15minuter under beräkningsperioden (jämfört med 34 timmar och 20 minuter enligt HÖK19).
  • Vid rotationstjänstgöring och en veckoarbetstid på 38 timmar och 15 minuter ger varje nattpass fyra timmar arbetstidsförkortning för som mest två pass per vecka. Det innebär en lägsta veckoarbetstid på 30 timmar 15 minuter.
  • Den 14 december 2020 väntas regionstyrelsen fatta beslut om att tillföra 36,5 miljoner kronor i lönesatsning för dygnet-runt-verksamheten till nästa års löneöversyn.
  • Personal kan erbjudas att jobba enbart fredag-söndag, i verksamheter som har behov. I dessa fall blir veckoarbetstiden i genomsnitt 25 timmar per vecka och innefattar ingen nattjänstgöring.

Har bearbetat politiker i flera år

Det är ett långsiktigt påverkansarbete som till slut burit frukt. Allting började 2013 när regionen slopade ett uppskattat avtal som gav vårdpersonal i natt och skifttjänstgöring kortare arbetstid med bibehållen heltidslön. Orsaken var ett sparpaket och att arbetsgivaren vill få ut ”mer verksamhet för pengarna”.

Därefter följde två problematiska år, med stängda vårdplatser, inställda operationer och brist på sjuksköterskor.

2015 införde arbetsgivaren ensidigt ett bonussystem för personal inom dygnetruntverksamhet. Och året därpå kom det centrala nattavtalet mellan Vårdförbundet och Sveriges kommuner och regioner.

Under hela denna tid har Vårdförbundet Dalarna försökt få till ett avtal som liknar det som gällde innan 2013. Men Socialdemokraterna, som då satt vid makten, ville inte lyssna. Istället inleddes diskussioner med oppositionen, som tagit tag i frågan efter maktövertagandet 2018.

Marion Vaeggemose, ordförande i Vårdförbundet Dalarna.

Mer i lön och bättre arbetsmiljö

— Vi har haft bra dialog med både politiker och tjänstemännen i regionen, framför allt den nya förhandlingschefen Jenni Forselius som värdesätter samtal med fackliga parter. Det tror jag har bidragit till lösningen att det gamla bonussystemet omvandlas och läggs på grundlönen, samtidigt som politikerna lovar ett extra lönepåslag nästa år, säger Marion Vaeggemose.

Hon hoppas att avtalet gör det lättare att rekrytera och behålla personal, samt att fler ska vilja jobba inom dygnetruntverksamheten.

— Över 100 vårdplatser är stängda på grund av att det saknas personal. Med det här avtalet kan kanske några platser öppnas, men det viktigaste är att arbetsmiljön förbättras jämfört med i dag.  

Regionens ambition med avtalet är att ge personalen mer tid för återhämtning och därmed bidra till en bättre hälsa. 

– Om fler personer delar på natt- och helgpassen så minskar vi på arbetsbelastningen. Vi strävar efter att skapa en bra och hållbar arbetsmiljö på lång sikt, där fler orkar arbeta heltid och där det finns goda möjligheter att återhämta sig, säger Christer Carlsson(M), ordförande personalutskottet, i en kommentar.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida