Kortare arbetstid på natten i Stockholm

4 november 2005

Landstinget i Stockholm vill korta nattarbetstiden med två timmar i veckan nästa år.

Förslaget finns med i budgeten för 2006. Där sägs att veckoarbetstiden för nattarbetande ska sänkas med två timmar utan att det innebär någon lönesänkning för de som berörs. Motiveringen är framför allt hälsoskäl.

Förslaget berör cirka 2 700 anställda, varav 1 200 finns inom Vårdförbundets område. Enligt beräkningarna kommer sänkningen av nattarbetstiden att kosta 50 miljoner.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida