Kortare arbetstid – tre alternativ

4 mars 2002

Det försvann tyvärr ett par rader i trycket i den notis i nummer 2 av Vårdfacket som berättade om de tre troliga alternativ till förkortad arbetstid som den statliga utredningen Knas (Kommittén för nya arbetstids- och semesterregler) nu granskar. Där skulle det stå att det slutgiltiga förslaget efter ett riksdagsbeslut kan trädda i kraft tidigast under nästa år.

Knas har nyligen gett ut en ny skrift Arbetstiden – kortare arbetstid eller mer ledigt. I skriften, författad av TCO-utredaren Mats Essemyr, redogörs både för den historiska utvecklingen när det gäller kortare arbetstid samt dagens diskussion.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida