Kvinnohälsa

Kortare köer när de avlastar läkarna

Kortare köer när de avlastar läkarna
Sjuksköterskorna Mari Dahlberg och Sara Strandberg har certifierats för undersökningar av bäckenbotten med 3D-ultraljud. Det avlastar läkarna och gör vården mer tillgänglig. Foto: Region Skåne.

Från två år till tre månader. Så mycket kortades köerna till Bäckenbottencentrum kirurgi i Region Skåne när sjuksköterskorna Mari Dahlberg och Sara Strandberg började göra undersökningar med 3D-ultraljud. ”Bara en liten del av patienterna behöver idag träffa läkare”, säger de.

– Ultraljudsbilderna läggs på varandra och bildar en kub, som gör det möjligt att studera muskler, tarmen och andra vävnader från alla möjliga vinklar.

Så beskriver Sara Strandberg 3D-tekniken som används på Bäckenbottencentrum kirurgi vid Skånes universitetssjukhus. Hit söker patienter med misstänkta förlossningsskador, framfall och tarmproblem som uppstått i samband med exempelvis cancerbehandling, neurologisk sjukdom eller klimakteriet.

– Oftast är symptomen att patienten inte kan tömma tarmen eller har svårigheter att hålla avföring och gaser. Vi gör ultraljudsundersökningen vaginalt, analt och perinealt och ber dem krysta och knipa. Sedan kan vi bekräfta om symptomen stämmer med det vi ser, säger Mari Dahlberg.

Motiverar patienterna

Vanliga behandlingsformer är bäckenbottenträning, vattenlavemang och PTNS – nervstimulering via akupunktur eller milda elektriska impulser – men också utbildning kring hur kroppen ser ut och fungerar.

– Det är jätteviktigt för att motivera patienterna att följa den individuella vårdplanen. 70-80 procent blir hjälpta och lugnade av det. Bara en liten del behöver träffa en kirurg, säger Mari Dahlberg.

Hon konstaterar att tabun kring blås- och tarmdysfunktion gjort att många inte sökt hjälp för sina besvär.

– En del skäms för att de inte kan kontrollera sin avföring. Därför är det jätteviktigt att få träffa en professionell vårdgivare som ställer rätt frågor för att kartlägga vilken behandling som kan fungera. Tidigare visste man kanske inte hur man skulle hantera de här patienterna när de till exempel kom till en vårdcentral. Men både behandlingsmetoderna och produkterna har utvecklats mycket de senaste 15 åren. Och yngre kvinnor som drabbas av förlossningsskador vet idag vart de ska vända sig, säger Mari Dahlberg.

Avlastar läkarna

Bäckenbottencentrum kirurgi tar emot remitterade patienter från hela regionen, och trycket har varit stort. Förut tog det upp till två år att få en tid. Idag klarar mottagningen vårdgarantin på tre månader, tack vare att Sara Strandberg och Mari Dahlberg kan avlasta läkarna. Nyligen blev de Sveriges första sjuksköterskor som certifierats för 3D-ultraljudsundersökning av bäckenbotten.

– Det är ett kvitto och en uppvärdering för oss. Vi gör kvalitativt bra undersökningar och bedömningar, säger Mari Dahlberg.

Certifieringen bestod av en extern kontrollant som granskade de båda sjuksköterskorna vid två olika undersökningar samt ett teoretiskt anatomiprov.

Ni har kortat vårdköerna och avlastat läkarna. Har ni belönats för det genom bättre villkor?

– Nej, inte ännu. Det här bygger mycket på eget engagemang och intresse. Men vi kommer såklart att diskutera certifieringen i kommande lönesamtal, säger Mari Dahlberg.

Hon och Sara Strandberg hoppas också att den ska sprida sig till fler sjuksköterskor, barnmorskor och sjukgymnaster som gått grundutbildning i ultraljudsundersökning.

– Certifieringen uppgraderar hela arbetsområdet, och det brukar bli bra för patienterna. Vi har gjort vården mer tillgänglig, eftersom fler kan erbjudas undersökningar. För oss har det inneburit en djupare förståelse för helheten som gör det lättare att förklara anledningen till patienternas symptom. Det är roligt och betydelsefullt, säger Sara Strandberg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida