Kostnaderna för testerna överstiger vinsten

Trots att hälsovinsterna är osäkra har samhällskostnaderna för test och behandling av prostatacancer tredubblats på tio år. Ekonomiska intressen och bekvämlighet ligger bakom utvecklingen, enligt en färsk avhandling från Linköpings universitet,

– Samhället behöver gå in och styra spridningen av behandlingsmetoder på samma sätt som man styr läkemedelsanvändningen.

Det som säger det är sjuksköterskan och nationalekonomen Karin Sennfält. Hon har just lagt fram en doktorsavhandling vid Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi vid Linköpings universitet. Karin Sennfält har studerat sex olika teknologier för diagnos och behandling av prostatacancer, den vanligaste formen av cancer som drabbar män.

I avhandlingenkonstaterar hon att trots att användning av PSA-test bara kunnat visa mindre eller osäkra hälsovinster, gjordes det 2002 omkring en halv miljon sådana tester, mot 50 000 år 1991. De ekonomiska konsekvenserna har varit stora. Samhällskostnaderna för test och behandling har trefaldigats på de åren.

Starka ekonomiska intressen

– Men det är andra faktorer än samhällsekonomin som har påverkat den snabba spridningen. Bekvämlighet till exempel. PSA-testet görs med ett enkelt blodprov, medan den metod som användes tidigare var undersökning via ändtarmen.

Det handlar även om ekonomiska vinning, säger hon. PSA-testet och de läkemedel som används vid kemisk kastration är utvecklade av företag som har ett ekonomiskt intresse av spridning.

Kemisk kastration görs för att minska utsöndringen av det manliga könshormonet testosteron som bidrar till cancerutvecklingen. Tablettbehandlingen är den dyraste behandlingsmetoden men påverkar inte potensen.

Hade hunnit dö av annat

Prostatacancer är den gamle mannens sjukdom och dödligheten bland män som genomgått PSA-test är inte mindre än bland män som inte genomgått testet. Enligt Karin Sennfält skulle en del av de män där PSA upptäcker en cancer ha hunnit dö av andra orsaker innan cancern gav sig till känna, och en del har redan drabbats av metastaser.

– Det finns en liten grupp som inte skulle ha upptäckts på annat sätt. Men i hälften av de fallen väljer man att vänta och följa utvecklingen eftersom vi inte har några bra behandlingar för alla. Jag har visat på spridningsfaktorerna på ett terapiområde, men det är troligt att det är likadant för alla vårdteknologier, säger hon.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida