Kraftig lönesänkning när avtal sägs upp

Arbetsgivaren på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås har sagt upp det rotationsavtal som gällt sedan 2000. Många sjuksköterskor är upprörda eftersom det innebär en kraftig lönesänkning.

18 januari 2005

Sedan 2000 finns det på kirurgkliniken ett rotationsavtal, underskrivet både av arbetsgivaren och Vårdförbundet. Enligt det avtalet får den sjuksköterska som arbetar rotation – det vill säga alternerar mellan dag, kväll och natt –
1 700 kronor extra i månaden för att arbeta sju nätter under tio veckor.

Avtalet går ut i månadsskiftet februari-mars och arbetsgivaren vill inte ha någon förlängning. I stället fick Vårdförbundet ett förslag till nytt ramavtal som skulle gälla hela sjukhuset, alltså både i Borås och Skene. Vårdförbundet sa nej

– Vi sa nej eftersom det strider mot förbundets centrala avtal om indviduella löner, säger Anna-Karin Davidsson, förtroendevald för Vårdförbundet på sjukhuset.

Centrala riktlinjer

Därefter har sjukhusledningen valt att gå ut med centrala riktlinjer för nattersättningar. Enligt dessa kan individuella avtal slutas. För arbete mellan tio på kvällen och sex på morgonen blir ersättningen upp till 30 kronor i timmen utöver ordinarie ob-ersättning. För vissa av de cirka 60 sjuksköterskorna på kliniken innebär det en löneförsämring med över 1 000 kronor i månaden.

I riktlinjerna ingår också en arbetstidsförkortning. Upp till två timmar och 40 minuter i veckan räknas bort från heltiden på 38 timmar och 15 minuter – beroende på hur mycket natt man arbetar.

– Riktlinjerna är ett ensidigt arbetsgivarbeslut. Vårdförbundet står inte bakom dem, säger Anna-Karin Davidsson.

Önskemål från klinikledningen

Carina Lindström är biträdande personalchef på Södra Älvsborgs sjukhus. Hon säger att beslutet om att inte förlänga det gamla avtalet på kirurgkliniken togs av sjukhusledningen och klinikledningen gemensamt.

– Det var för dyrt för verksamheten, säger hon.

I sista hand beordring

Carina Lindström hoppas att tillräckligt många ur nattpersonalen skriver på en överenskommelse om de nya riktlinjerna. Annars måste man hitta andra lösningar, säger hon.

Kommer ni i så fall att beordra personal att arbeta natt?

– Det kan bli aktuellt, men absolut i sista hand. Beordring är aldrig bra för arbetsklimatet, säger Carina Lindström. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida