Kraftig missnöjessignal manar till bättring

Medlemmarnas missnöje med lönerna gör att Vårdförbundet måste arbeta på flera plan med lönearbetet, framför allt med de förtroendevalda.— Det här är en väldigt kraftig signal till oss att vi måste utveckla oss, säger Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall.

17 januari 2003

Handfasta råd på nätet. Fler möten mellan medlemmar och företrädare. Arbetsplatsbesök. Det ser Vårdförbundets ordförande framför sig, när hon berättar om möjliga vägar att gå för att ändra på att endast en av tio medlemmar är nöjda med sitt fackförbunds arbete då det gäller löneutvecklingen. Till och med de flesta av företrädarna är missnöjda med lönearbetet.

– Lönearbetet och karriärarbetet, det är där skon klämmer när det gäller missnöjet, säger Eva Fernvall.

– Så är det så gott som överallt på arbetsmarknaden. Vill man ha en radikal förändring så måste man nästan röra på sig. Men vi har också en problembild, med lokala chefer som inte har fått förutsättningar för att ta ansvar för lönesamtalen, trots att vårt avtal går ut på det. Här måste vi redan i dag utvärdera hur avtalen efterlevs.

Vad säger du till en sjuksköterska på ett sjukhus som måste byta avdelning för att få upp lönen?

– Ja, det är så otroligt kortsiktigt av arbetsgivaren. Men ge inte upp. Du har rätt att få en motivering. Med fakta på bordet kan du löneförhandla bättre, och värdera hur gärna du vill vara kvar, eller om du ska söka dig vidare. Ta hjälp av det lokala facket. De kan undersöka om det är ett systemfel i organisationen och påpeka det för arbetsgivaren.

– Kanske vore studiecirklar en bra idé, där man tillsammans kan lära sig hur ett bra lönesamtal går till.

Kan man inte säga att fem–sex procents löneökning per år sedan 1994 är tillräckligt?

– Vi kan vara nöjda med det steg vi tagit. Men ökningen har börjat från en mycket låg nivå, och jag anser att en sjuksköterska, barnmorska eller biomedicinsk analytiker som specialutbildar sig i dag borde ligga på 30 000–35 000 kronor.

Med dagens avtal blir det allt viktigare med företrädare som bollplank. Det här blir en utmaning för förbundet. De flesta av företrädarna är ju också missnöjda med fackets lönearbete.

Hur ska då företrädarna bli starkare i lönearbetet?

– Företrädarnas missnöje med lönearbetet var mer förvånande för oss än medlemmarnas inställning. Nu måste vi arbeta på att ge kännedom om vad Vårdförbundet kan göra. Man kan hjälpa den förtroendevalda att växa som människa, och göra så att facket inte bara handlar om lagar och avtal. I Östergötland har Vårdförbundet haft samarbete med en teatergrupp som arbetat med kreativitetsövningar och deltagarna har känt att de inte bara har gjort saker för andra, utan även för sin egen skull.

Eva Fernvall är optimistisk inför uppgiften.

– Det är ändå glädjande att se att vi har betydligt fler i dag som tycker att medlemskapet är värt pengarna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida