Kraftig vattenskalle upptäcktes inte

Den blivande mamman gick på den  rutinmässiga ultraljudsundersökning i tidig graviditet. Men den ger inte någon garanti för att alla avvikelser upptäcks.

1 oktober 2001

Den 32-åriga kvinnan väntade sitt tredje barn. I graviditetsvecka 17 gjordes en rutinmässig ultraljudsundersökning på barnmorskemottagningen. Vid en ultraljudsundersökning på länssjukhuset fyra månader senare (i graviditetsvecka 34) fann man att fostret hade hydrocephalus.

Kvinnan remitterades till universitetssjukhuset. Där visade undersökningar att barnet hade holoprosencephali (hydrocephalus med avsaknad av medellinjestruktur).

Flickebarnet förlöstes med kejsarsnitt tio dagar senare och avled efter två dagar.

Barnets mor anmälde den ansvariga barnmorskan till HSAN och hävdade att barnmorskan ställt fel diagnos, att hon använt en dålig utrustning, och att det fanns brister i rutinerna. Kvinnan skrev att det i informationsbladet om ultraljudsundersökningen står att vissa större men inte alla mindre missbildningar kan ses. Hon hävdade att hennes barn hade en stor missbildning som man lätt borde ha kunnat se vid den rutinmässiga undersökningen.

Barnmorskan skriver i sitt yttrande att hennes uppgift vid rutinultraljudsundersökningen är att ange säker graviditetslängd genom att mäta huvudets bredd och lårbenets längd, upptäcka om det finns fler foster och bestämma moderkakans läge. Ser hon dessutom något som avviker från det normala så remitterar hon patienten vidare till en gynekolog vid en specialistklinik. Någon missbildningsscreening sker inte på mottagningen.

Barnmorskan konstaterar också att holoprosencephalus är en ovanlig missbildning som förekommer en gång per 5000–15000 foster. Det är ingen stor missbildning även om den får allvarliga konsekvenser.

Vid hennes arbetsplats finns ingen »checklista« där man undersöker vissa organ specifikt och det finns i landet inga beslut om att en granskning av fostrets anatomi ska vara en del i den rutinmässiga ultraljudsundersökningen, påpekar barnmorskan.

Det är riktigt att utrustningen var gammal, nio år. Året efter det att kvinnan fött sitt barn fick mottagningen en ny apparat där fostrens kön och organ syns tydligare. Men barnmorskan vet inte om hon skulle ha kunnat se den ovanliga missbildningen med en nyare apparat.

Ansvarsnämnden konstaterar i sin bedömning att en rutinmässig ultraljudsundersökning i tidig graviditet inte är en garanti för att man upptäcker alla avvikelser och för att ett friskt barn ska födas. Den missbildning som barnet hade är mycket ovanlig.

Nämnden skriver att ingenting tyder på att barnmorskan varit oaktsam eller åsidosatt några rutiner i samband med undersökningen. Hon är heller inte ansvarig för mottagningens rutiner och utrustning.

Mammans anmälan lämnas därför utan åtgärd. Beslutet har vunnit laga kraft  (hsan 2756/00:a1).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida