Kraftmobilisering

7 juni 1999

Författare Tina Hallman
Titel Kraftmobilisering – metoder för döttrar,hustrur, mödrar och yrkesarbetandekvinnor i stressade livssituationer
79 sidor
Förlag Folkhälsoinstitutet 1999
Cirkapris 180 kronor
ISBN 91-7257-007-5

Empowerment har blivit ett allt oftare använt ord när man talar om hälsa. Det handlar om att få hjälp att mobilisera den egna inneboende kraften och förmågan att klara av olika (svåra) situationer. Denna bok, som är skriven på uppdrag av Folkhälsoinstitutet, ska inspirera kvinnor till att finna metoder för att bemästra vardagens alla stressande situationer. Det behövs eftersom långvarig stress kan leda till en hel rad sjukdomar. Boken reder ut begrepp som självkänsla, kvinnors olika roller, livsperspektiv med mera.

Telefonnummer till förlagen
INBIO: 018-50 20 60
Cura: 08-84 68 40
Folkhälsoinstitutets distributionstjänst:
fax 08-449 88 11
Natur och Kultur: 08-453 86 00

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida