Krav efter HD-domen: »Se över lagarna«

Jag är orolig för konsekvenserna för patientsäkerhetsarbetet, säger Johan Carlson på Socialstyrelsen, efter Högsta domstolens dom i Kalmarfallet. Arbetsgivarsidan håller med och vill ha en översyn av hela lagstiftningen.

Det kritikerna riktar in sig på är att Högsta domstolen, hd, enbart har bedömt händelsen utifrån om sjuksköterskans handling var så allvarlig att den ska bedömas som straffbart oaktsam.
Frågan om händelser inom vården ska hanteras i vanlig domstol eller i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
– som var den andra huvudfrågan i förhandlingen i hd
– avgjordes i en enda mening: »Vid prövning av denna fråga saknar det betydelse att det finns ett särskilt disciplinärt förfarande för sjukvårdspersonal.«

Bland kritikerna finns en stark oro för konsekvenserna av hd:s bedömning; att många vårdanställda inte kommer att anmäla händelser och misstag inför risken att bli åtalad av en åklagare.

– Det skulle vara förödande om rädslan för att bli anmäld ökar i och med domen. Vi kommer bara åt de bakomliggande orsakerna till att misstag begås om vårdpersonalen vågar berätta vad de vet och ser, säger Ellen Hyttsten, direktör på arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting.

Hon anser att hela lagstiftningen måste ses över och tycker att regeringen ska tillsätta en statlig utredning.

Johan Carlson, chef för tillsynsenheten på Socialstyrelsen, säger att han är orolig för konsekvenserna för patientsäkerhetsarbetet.

– Dels finns det en risk för att de anställda inom vården inte anmäler, dels kan domen bli en hämsko för vårdens utveckling. Det finns metoder och behandlingar som är bra för patienterna, men där riskerna är litet större. Om man riskerar att bli åtalad så kan det leda till att man inte vågar använda de metoderna eller behandlingarna, säger han.

Vårdförbundets vice ordförande Ingrid Frisk är också orolig för en tystare vård och att det blir negativt för patientsäkerheten. Hon säger att domen skapar oklarhet. Vad kommer att föras till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och vad kommer att tas upp i vanlig domstol? Vårdförbundet anser därför, liksom Sveriges kommuner och landsting, att lagarna måste ses över.

Ingrid Frisk säger också att det finns en vinnare i målet, försäkringsbolagen.

– Om personalen i hälso- och sjukvården riskerar att hamna i domstol och själva måste betala sina rättegångskostnader, måste man försäkra sig för att ha råd med det, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida