Krav på snabba förbättringar för att undvika sjukskrivningar

Arbetssituationen inom primärvården i Jönköpings län är dålig och många riskerar att bli sjukskrivna. Nu kräver arbetsmiljöinspektionen snabba förbättringar.

Situationen är allvarlig för all personal inom primärvården i Jönköpings län.

– Om inte förbättringar genomförs är risken stor för sjukskrivningar, säger Håkan Rosengren på arbetsmiljöinspektionen i Växjö.

Nyligen genomfördes en inspektion på åtta vårdcentraler i Jönköpings län. Den visade att det finns en rad brister som landstinget nu måste åtgärda. Bland annat avgränsning av arbetsuppgifter, bättre rutiner för hänvisning när resurser saknas, tydliggörande av ansvar och befogenheter för vårdcentralschefer och stöd till personal som riskerar att bli sjukskrivna.

Krävs snabba åtgärder

Efter inspektionen har arbetsmiljöinspektionen haft ett möte med ansvariga inom landstinget.

– Man sa att det finns en långsiktig planering för att komma till rätta med problemen, men det räcker inte. Det krävs snabba åtgärder, säger Håkan Rosengren.

Hot om vite

Landstinget har nu tre veckor på sig att presentera en plan med åtgärder.

– Om vi inte blir nöjda kan det bli ett föreläggande med vite, säger Håkan Rosengren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida