Kräver möjlighet till psykvård dygnet runt

Alla som är långtidssjukskrivna för psykisk sjukdom ska ha tillgång till psykiatrisk vård när som helst på dygnet, anser Vårdförbundet.

3 november 2003

Det är ett av de kvalitetskrav som Vårdförbundet nu tar fram för vård, stöd och service till personer med psykiska sjukdomar.

Andra kriterier är samma tillgång till behandlingsmetoder oavsett var i landet man bor, och minst en somatisk hälsoundersökning på vårdcentralen per år för alla patienter som är långtidssjukskrivna för psykisk sjukdom.

Arbetet med att ta fram kvalitetskriterierna har pågått sedan i mars förra året och leds av psykiatrisjuksköterskan, vårdläraren och doktoranden Agneta Schröder i Örebro. Projektgruppen med sju specialistsjuksköterskor i psykiatri har till sin hjälp haft en referensgrupp på 20 personer från brukar- och anhörigföreningar, fackförbund samt några sjuksköterskor från kommun och landsting.

Hela materialet omfattar kvalitetskrav på tretton olika områden och vänder sig till vårdpersonal och beslutsfattare. Det kommer att presenteras senare i höst och är tänkt att fungera som en inspirationskälla i arbetet för en kvalitativt sett så god vård, stöd och service som möjligt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida