Kris i TBV

11 augusti 1997

Vad som ska hända med Tjänstemännens bildningsverksamhet TBV i framtiden är ovisst. Handelstjänstemannaförbundet (HTF) och Industritjänstemannaförbundet (SIF) har aviserat att man vill lämna TBV och vad Vårdförbundet SHSTF tänker göra är ovisst. Orsaken är allvarliga ekonomiska problem. Vid en extrastämma i juni beviljade medlemsförbunden TBV ett räntefritt lån på 20 miljoner kronor för att klara den närmast kommande verksamheten. Styrelsen fick samtidigt i uppdrag att senast om ett år lägga fram förslag på hur TBV ska utvecklas. Först därefter blir det klart hur HTF,  SIF och Vårdförbundet SHSTF agerar. n

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida