Krishantering

Atle DyregrovPsykologisk debriefing141 sidorStudentlitteratur 2003www.studentlitteratur.seisbn 91-44-02225-5

8 mars 2004

Efter en debriefing mådde en gruppdeltagare dåligt på grund av att andra deltagare av debriefingledaren hade tillåtits ge alltför detaljerade beskrivningar av hur en arbetskamrat hade sett ut efter att ha dödats i tjänsten. Själv hade hon inte sett den döda kroppen.

I den här boken beskriver författaren, som är ledare för Senter för krisepsykologi i Bergen och har mångårig erfarenhet av kris- och katastrofarbete, betydelsen av att den som leder debriefinggrupper har gedigen kunskap och erfarenhet av arbetssättet.

Han menar att mycket av den kritik som har riktats mot debriefing på senare år beror på att metoden har använts på fel sätt eller vid fel tidpunkt, och poängterar att en genomläsning av boken inte ger läsaren tillräcklig kunskap för att gå ut och leda grupper i psykologisk debriefing. Däremot ger boken en bra bild av vad debriefing är. Processens steg beskrivs och förslag ges på hur ledaren kan hantera olika svårigheter som kan dyka upp; som exempelvis när en gruppdeltagare ensam lägger beslag på allt utrymme.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida