Arbetsmiljö

Kriskommission ska stärka arbetsmiljön i Stockholm

Kriskommission ska stärka arbetsmiljön i Stockholm
Region Stockholm tillsätter en kriskommission för arbetsmiljön. Foto: Getty.

Region Stockholm tillsätter en kommission för att förbättra arbetsmiljön i hälso- och sjukvården. Vårdförbundet välkomnar satsningen och hoppas den leder till fler konkreta förslag och färre politiska rallarsvingar.

Vårdförbundet har länge efterlyst en nationell kriskommission för vårdens arbetsmiljö. Nu startar Region Stockholms politiska mittenkoalition med stöd av Vänsterpartiet ett lokalt initiativ med en partiöverskridande grupp för att förbättra arbetsmiljön.

Regionen har svårt att rekrytera fasta sjuksköterskor, vill göra sig mindre beroende av hyrpersonal och får återkommande kritik för arbetsmiljön framför allt inom akutsjukvården.

Emma Jonsson, ordförande Vårdförbundet Stockholm.

Vårdförbundets ordförande i avdelning Stockholm välkomnar initiativet.

— Vi tycker det är bra. Vi har haft mycket synpunkter, klagomål och dialog kring arbetsmiljön i Stockholm och hur den behöver förbättras.

Ersätter inte fackliga möten

Kommissionen ska bestå av en representant för varje politiskt parti, fackliga representanter och ansvariga tjänstemän från regionledningen som hr-direktör och sjukvårdsdirektör. Gruppen ska inte ersätta facklig samverkan eller fatta nya beslut, utan rapportera sina slutsatser och förslag till centrala samverkansgruppen och regionens personal- och produktionsutskott.

Emma Jonsson, som också sitter i samverkansgruppen mellan fack och arbetsgivare, ser en risk att kommissionen blir mycket prat och lite verkstad. Men det kan också finnas en möjlighet i att alla politiska partier möts och pratar direkt med yrkesföreträdare hoppas hon.

— Vi har inte haft vårt första möte än och är lite osäkra på vad som kommer ut av det här.

Mötena i kommissionen ska ha olika teman och är tänkta att leda fram till politiska åtgärdsförslag och en slutrapport. Gruppen ska också ha möjlighet att ta in fler personer till mötena med särskild kunskap inom olika områden.

Uppdraget föreslås pågå i ett år till och med maj 2024. Beslutet om kommissionen fattas formellt den 16 maj i år.

Vilka teman vill Vårdförbundet ta upp i kommissionen?

— Arbetstider, återhämtning och arbetsbelastning. Hur Region Stockholm ska bli attraktiv arbetsgivare nu när man vill satsa på den egna personalen, säger Emma Jonsson.

Vad hoppas du kommissionen ska ge?

— Vi kan uppleva att det ofta finns många lager som information ska passera.  Här blir det mer direkt utbyte. Jag tänker att det är bra att alla partier får höra samma sak samtidigt så att det inte blir politiska slagträn bara.

Kommer det ge något resultat att prata mer?

— Exakt det är farhågan. Det är jätteviktigt att det blir något resultat och inte ytterligare ett forum för dialog och sedan händer det ingenting.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida