Kriterier för fastställande av död blir tydligare

Nya föreskrifter för hur människans död ska bestämmas har nyligen beslutats, liksom en föreskrift om fortsatta medicinska insatser efter döden. De båda föreskrifterna träder i kraft den första juli.

Föreskrifterna ersätter den nuvarande SOSFS 1987:32 Om kriterier för bestämmande av människans död.

– Avsikten med de nya föreskrifterna är att de ska vara tydligare och lättare att förstå än de tidigare, berättar Pernilla Ek på Socialstyrelsen.

I den nya föreskriften om bestämmande av människans död beskrivs bland annat på ett tydligare sätt hur döden ska bestämmas med direkta kriterier, det vill säga klinisk neurologisk undersökning och röntgenundersökning av hjärnans blodcirkulation (angiografi). Direkta kriterier används när patienten vårdas i respirator.

Kontakta Pernilla Ek eller Sylvia Myrsell på Socialstyrelsen om du vill veta mer om de nya föreskrifterna, som inom kort kommer att finnas på Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida